Single Cell Gene Expression Datasets

Chromium Next GEM Demonstration (v3.1 Chemistry)

Chromium Demonstration (v3 Chemistry)

Chromium Demonstration (v2 Chemistry)

Chromium Megacell Demonstration (v2 Chemistry)

Chromium Demonstration (v1 Chemistry)

Single Cell 3' Paper: Zheng et al. 2017